BIOLOGIKA

BIOLOGIKA

        A KaHi Healing gazdag eszköztárát még kiegészítve, – bizonyos nehezen változó esetekben – lelki és érzelmi oknyomozási célzattal  más irányból  történő megközelítéssel is dolgozom. Nevezetesen  a Dr. Ryke Geerd  Hamer  Germán medicina vagy Új Medicina  (GNM) tudományosan igazolható  ismereteire építő Barnai Roberto féle „Biologika  szerv atlasz 2012-2014” jól rendszerezett ismereteit is aktívan igénybe veszem. A konfliktusok és energetikai lenyomatok végleges feloldására  ilyenkor a Quantum Creation Course bevált és hatékony módszereit  használom fel.
      A szervatlasz  alapján a konkrét szöveti elváltozásokból kiindulva  az azokhoz tartozó fő biologikai  konfliktustípusok  is jól beazonosíthatók. Hamer doktor  a kutatásai során megtalálta és feltérképezte az összefüggéseket a testi elváltozások és hozzájuk tartozó lélekben átélt érzelmi konfliktusok között. Ha minden esetet nem is fedhet le ez a nyomozati munka, de sok esetben jó segítséget jelent a lelki okok felkutatásában, ha a kahis  okoldás energetikai segítségét egyszerűen nem tudja valaki elfogadni.

A fő biológiai konfliktustípusok  a következők:

 1.Kapcsolati/ érintkezési félelmek és elhatárolódási/ elválasztódási konfliktusok okozta érzelmi sérülések ilyenek mint  távolságtartás, elhatárolódás, békén hagyás vagy érintkezési hiányérzet, kapcsolat, érzékelés, érintkezés megszűnése, elszakadás. Ide tartoznak a nőies/férfias  un. nemi birtoklós (ki kié)  konfliktusok és  az érzékeléssel, érzékenységgel és a mozgással, elmozdulással kapcsolatos menekülési konfliktusok.
  2
.Önbecsülési félelmek, önértékelés csökkenési, önbecsülés letörési, képesség és önbecsülés veszteségi , elkeseredési, megalázási,  megalázottsági konfliktusok. A konfliktus súlyossága azt határozza meg melyik szövettípuson jelenik meg az elváltozás, a konfliktus pontos funkcionális vonatkozása pedig az elhelyezkedés helyét  befolyásolja.
  3.Sérelmi (fizikai  és saját épség, sérthetetlenség) önvédelmi, fajvédelmi konfliktusok
  4.Működési, épségi, létszükségleti, létbiztonsági konfliktusok 

     Az ember által elszenvedhető konfliktusok száma ugyan végtelen, de biológiai szempontból Hamer doktor  szerint csak e 4 fő konfliktustípus van, amihez az Anyatermészet szervi elváltozást programozott – bizonyos kritikus határfeltételek együttállása esetére.

Tapasztalatom szerint ezek a jelen életben fellépett, a peremfeltételeket is teljesítő 1-4 kategóriájú súlyos konfliktusok  ráadásul szinte kivétel nélkül rákapcsolódnak előző életek  – akkor is megoldatlan hasonló eseményeire  és így  láncolatban egymáshoz is kapcsolódva  az egyén  generációs vonalán  mélyen visszanyúlnak a múltba is.

Ezért látunk családokban ismétlődő visszatérő mintákat, mert azok okai sokszor generációkkal korábbiak. (Ezek azok amiket generációs mintaként oldunk a Kahival is, ha a személy annak megbocsátáson keresztüli  oldását már el tudja fogadni.) 

      Az igazolja a lélek  és az általa használt  elmebeli programok meghatározó vezérlő minőségét, hogy ha a lelki konfliktus és a hatására generálódó érzelmi feszültségek megszűnnek leáll a daganatok növekedése, vagy megáll a sorvadás  és bekapcsol az automatikus  biológiai helyreállítási, regenerálódási programszakasz.

  Ezért tartom fontosnak  a témához kapcsolódó korábbi  lánc töltésének  teljes feloldását, hogy később  a „síneken”  vagy egy hasonló újabb konfliktus  esemény régi láncra  való rákapcsolódása  már ne történhessenek meg. Hiszen a legnehezebb helyzeteket azok adják amikor keresztül kasul több értelmes biológiai külön program fut és ezek egymásra is kölcsönhatnak. Az esetleg  egyszerre vagy több futó program kis időbeli eltéréssel  beinduló epileptokrízis veszélyeiről nem is beszélve.

    A negatív érzéseket  generáló érzelmi feszültségek teljes feloldása – elérhetőségük függvényében – ezért mindig láncban kell történjen,  egymás után haladva vissza a múltba, hisz egymás után ezek szépen elérhetővé tehetők és csak a korábbi esemény(ek) töltéseinek feloldásával és az ott hozott személyes döntések, egyetértések felismerésével, az azokat megelőző élethelyzetek és mérlegelések feltárásával és jelen idejű aktualitásuk átértékelésével, a hozzájuk való személyes viszonyunk megváltoztatásával  oldódnak fel teljesen.

     Hiszen minden a múltunkban  (és a jelenünkben) meghozott döntésünk időtlenül működő meghatározott potenciállal bír és ezek egymáshoz képesti ellentétességüknek köszönhetően  - hasonlóan az elemek „+” és „-„ pólusaihoz – érzelmi feszültségterheket nyomnak ránk nap mint nap.  Elég csak ha csak a „meg kell oldanom, de nem tudom”  dilemmára   gondolunk. Ezeket a rendellenességekhez kapcsolódó időtlen döntéseinkből összeálló  probléma vagy konfliktus póluspárokat szüntetjük meg, valamint az általuk létrehozott energia lenyomatokat töröljük ki,  mert ezek – a  bekapcsolódásuk után -  a minket a jelenben frusztráló – húzó-vonó  érzelmek és kényszerek  valódi forrásai. A hozzájuk való leereszkedéshez – mint egy nyomolvasó indián – gyakorlatilag minden és bármely nyomsoron el tudunk indulni, ha onnan valamiféle műszeres visszajelzést kapunk  egy érzékelő  tenzoron. A konfliktusba került megtalált hitek helyett aztán szabadon  választunk  („letöltünk”) olyan hiteket amik nagyobb mozgásteret adnak az életünkhöz – persze az eredeti teremtői rendhez közelítve.

    A korábbi döntéseink és  hiteink befolyásolják a kapcsolatunkat a világgal ami körülvesz minket. Ezekkel „állítjuk be” vagy tudatosan vagy anélkül a nekünk elfogadható életterünk  és emberi viszonyaink. Szerencsére nem kell mindent kiásni, kitúrni és előkeresni, hisz időtlenül éltetjük őket elég ha felismerjük a mindennapjainkban. Bár ez nem könnyű egyedül, mert abszolút megkérdőjelezhetetlen igazságainkként kezeljük és éljük őket.A közös munka ezek megtalálását  is megkönnyíti.

     Személyes tapasztalataim  szerint minden betegség vagy kibillent lelki állapot hátterében mindig ott van egy a  személlyel szemben álló és ellene megnyilvánuló  élő szándék és fenyegetettség ami őt korlátozza vagy teljesen  blokkolja. Ez stresszeli őt és ennek érzelmi vetülete a fenntartó oka a kibillentségének  – ami először lelki  majd érzelmi diszkomfortként érezhető,  majd  az azt kezelni hivatott értelmes biológia külön program beindulása után  már  testi szinten is megmutatkozik.

       Ezek ismeretében és egy speciális fejlesztésű – a feldolgozatlan mentális energiatöltéseket pontosan beazonosítani képesszámítógépes eszközzel (Tenzorral) ezen tipikus okok  a személy életében jól  beazonosíthatók és kezelhetők.
És szükséges is kezelni őket. Az okokat „kockás papíron otthon keresve” sokszor a személy maga is  képes az esemény-láncok tetejét megtalálni  vagy legalább  is  képes pár  kiváltó lehetséges eseményre beszűkíteni a tényleges kiváltó okot.

      De mivel a kibillentség  valójában az események teljes láncolatának  és az alattuk megbúvó alap konfliktus  eredménye  ezért csak a legtetején megtalált és „így-úgy kezelt” események kevesek a kikapcsolásukhoz vagy a teljes törlésükhöz.
Új döntéseket hozni, vagy hiteket letölteni  a régiekkel szemben – a régiek teljes elengedése nélkül – egy bizonyos magasabb  bizonyossági és tudati szint alatt szintén nem bölcs megoldás  mert csak újabb potenciál forrást teszünk a már meglévő hitek mellé, ami újabb érzéseket fog generálni a régiek mellé. Amíg a régi döntéseket  és hiteket nem lokalizáltuk és nem lettek átértékelve - azaz nem tette meg valaki a saját felismerését az akkori eseménybeli és a mostani helyzete között amire most éppen automatikusan használja a régi döntését -  tapasztalatom szerint tartós változás nincs.

    Pár technika mint pl. a Theta Healing, Recall Healing (csak amikkel valamilyen szinten én találkoztam)  bizonyos esetekben – ha fentieket is figyelembe veszik – jól tudnak működni önmagunkon, de – mivel az azokat gyakorlók másokon Tenzoros visszajelzés  nélkül dolgoznak – a hatékonyságuk  másokra alkalmazva  kisebb mint önmagukra. Legalábbis a saját tapasztalatom ez volt, amit a Tenzorral küszöböltem ki. Ez mindaddig így van amíg valaki nem képes intuitívan csukott szemmel is érzékelni a másik testét, időnyomát, környezetét. Ami valljuk be aránylag kevés ember sajátja. 

    Ezek a  láncolatok egyébként a gyakorlatban  vélt vagy valós kapcsolati töréseket, sérelmeket, élő problémákat, leleplezéstől való félelmeket, elfojtásokat, másoknak való vélt vagy valós bántásokat, elviselhetetlennek vagy ténylegesen is számára nem megélhető veszteségeket jelentenek. Ezek minden esetben az élet áramlásait  megtörő  érzelmi, gondolati blokkok  és azok energetikai lenyomatai  a „töltéshegyeikkel”,  illetve ezek alatt olyan régi-régi  döntésekkel  amelyek aztán később – akár életek múltán is -  a folyamatos lelki feszültségek, önértékelési gondok nem szűnő  kiváltó okaivá lettek.
      Ha ehhez hozzávesszük, hogy a baktériumoknak, gombáknak, vírusoknak, mycoplasmáknak a bűnösség, a neheztelés, az önértékelési és önbecsüléssel kapcsolatos érzelmeink nyitnak kapukat  akkor akkor már a fizikai rendellenességek megjelenése sem meglepő.(Vienna Stibal  a  Theta Healing megalkotója  gondolatmenete alapján.) 

     Ezek a konfliktusok tehát közösen – hála Dr. Hamernek és kutatásainak – meglehetősen pontosan  célba vehetők, felderíthetők és teljesen feloldhatók, bár az események súlyosságától, az egyéni életerő szinttől, felidézési képességektől, őszinteségi hajlandóságtól, ránézési  és komolyan-vételi hozzáállástól  függően különböző feldolgozási idők szükségesek hozzá – még egy jól felkészült,  Tenzorral  dolgozó személynek is.
De ez is egy újabb lehetséges vonal a változásra olyan terápia rezisztens esetekre, amikor az nem megy könnyen.