Az öregedés jelentős lelassítása

Élni jó? Itt mérik az ÉLETet  ?
- Kérek még ! 

A legújabb orosz kutatások szerint
“Az emberi test DNS lánca szóval gondolattal újraprogramozható!!!”
(a teljes cikk az oldal alján olvasható) 

Az ebben a halódó anyag(ias)központú  társadalomban és bizalomhiányos emberi viszonyok közt  leélt évek során, a kezdeti gyermeki nyitottság, bizalom, megismerési vágy és  kíváncsiság  erősen megkopik. A gondolatok egyre merevebbek és egyre inkább megváltoztathatatlanabbá  lesznek, s a felgyülemlett törések és előítéletek miatt a lehetőségek megítélése és kihasználása egyre rosszabbá  válik. A korábbi és az aktuális élet során a teremtési alapinformációhoz képest rengeteg plusz tapasztalati információ, ” feldolgozatlan sejtemlékezeti felvétel”  és  öregedési program  gyűlik fel a genetikai kódjainkban. Nem elég, hogy a test  a zárt kémiai energia átalakítási folyamataival egy idő után “elhasználja” a sejteket, de még ezek az öregedési programok is  aktivizálódnak az évek előrehaladtával és kifejtik a testre a tartalmukat.

De ezek megváltoztathatók, hiszen nem minden azonos idős vagy szép korú ember néz ki ugyanolyan elhasználtnak. Sőt …

Mivel mindez csak információ,  s mivel a KaHi-ban mindig információs mezőkkel dolgozunk, ezért  ezek  általunk tudatosan megváltoztathatók.

S ahogy megfigyelhető  azonos korú emberek  - a múltjuk feldolgozottságától  függően -egyáltalán nem  néznek ki  ugyanolyan elhasználtnak…

Az öregedési folyamat valós lelassításához több fronton érdemes párhuzamosan nekilátni:

1. Ehhez  gondolati, gondolkodásbeli és nézőpontbeli váltásra van szükség.(erről bővebben a KEZELÉS menüpont alatt olvashatsz) .
2. Előfeltétele a  már szükségtelen generációs tapasztalatok és programok, információs mezők  feloldása, (erről a FEJLŐDÉS  menüpont alatt bővebben írok)  valamint szükséges a
3.  a teremtés hajnalán sajátunk volt Forrás energiáira  való felcsatlakozás.
(erről bővebben a www.re-connecting.hu honlapomon olvashatsz)

Nem árt e mellett, persze, ha a test valós igényei is kielégülnek akár a táplálkozás akár a mozgás  területén.
De  - az idővel való – versenyfutásban ez utóbbi terület a jobban  feltárt.

Az első kettőre -  a legújabb orosz kutatásokkal is bizonyítottan – megvannak a KaHi Healing  megfelelő gyakorlati eljárásai,  a harmadikra pedig az említett  www.re-connecting.hu weblapomon kínálok megoldást.

Ha semmit nem változtatsz akkor az idő  (egyelőre) nagyon nem neked dolgozik…
Tegyünk ellene együtt!
Hívj,
hogy személyre szabott megoldásokban gondolkodhassunk s hogy őszintén meglepődhess  a saját életminőség változásodon!

–> Cikk hivatkozás :

“Az emberi test DNS lánca szóval gondolattal újraprogramozható!!!”

Grazyna Fosar és Franz Bludorf rámutatott arra, hogy a DNS-t, bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újra-programozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, melyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül. A genetikai sebészetnek, méltó konkurenciája jelent meg tehát! Az emberi DNS, csupán 10%-át használja fehérje előállításra. Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát. A fennmaradt 90%, ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. 

E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak!

Ennek megfelelően, az emberi DNS, nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet.
Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Ily módon, összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira, az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek.
Más szóval, az emberi nyelvek, nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

Piotr Gariaev, orosz biofizikus és biológus és kollégái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre. Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák, pontosan holografikus számítógépekként működnek, a DNS belsejében létrehozott endogén lézer- sugárzás hatására! Vagyis sikerült nekik, bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló lézer sugár segítségével. És, akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, melyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges. E dolgot kísérletileg bebizonyították! Az élő DNS (a szövetekben nem pedig “in vitro”), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer sugarakra, a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az emberre. Tehát természetes és normális az, hogy a DNS reagál a nyelvezetre.
Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, melyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió és ennek megfelelő fény frekvenciákkal, bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért.

Gariaev tudósainak csoportja sikerült bebizonyítsa, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók, az X sugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből és ezt továbbították egy másiknak, ekképpen sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit, egy másik genommá.
Ily módon átalakítottak béka embriókat – szalamandra embriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával! Ily módon, az egész információ átadódott, semmilyen mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvaló módon az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak alkáli részlegének (az egész 10%-nak) tulajdonítanak.

A spirituális és ezoterikus mesterek, már évezredekkel ezelőtt tudták azt, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható. Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen, a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók egy olyan berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál.

Forrás: www.kataklizma.info